Škola praktické kynologie

Na výstavy nepanuje,a to dokonce ani mezi zkušenými pejskaři,jednotný názor.Zatímco jedni se jich nadšeně zúčastňují,druzí je považují za snobskou záležitost,trápení psů či přinejmenším zbytečnost.Takové názory slýcháme převážně od majitelů tzv. „čistokrevných psů bez PP“,nejrůznějších kříženců,nebo těch,kteří se svým psem v minulosti nějakou výstavu absolvovali a nebyli zrovna dvakrát úspěšní.  

I když nikomu nechceme brát právo na vlastní názor,faktem je,že bez pořádání výstav by moderní kynologie stěží mohla existovat.Právě výstavy jsou totiž ta místa,která udávají směr budoucího vývoje jednotlivých plemen,jejich prostřednictvím dochází ke konfrontaci psů téhož plemene z různých,často velmi vzdálených míst,a ke sjednocování žádoucího typu.Kdyby chovatelé neměli možnost se pravidelně setkávat a vzájemně si předvádět výsledky svých odchovů,stěží by bylo myslitelně udržení existence jednotlivých plemen v té relativně jednotné podobě,v jaké je známe dnes.Jednoduše řečeno:čivava z Německa by se přestala podobat čivavě z Francie,jenž by se zase lišila od čivavy české.

O tom,že to není tvrzení přehnané,se můžeme přesvědčit na příkladu Spojených států.Vzhledem omezené možnosti vzájemných kynologických kontaktů se mnoho plemen v amerických odchovech začalo výrazně odlišovat od svých evropských protějšků.Někdy šel vývoj tak daleko,že vzniklo plemeno úplně nové…americký kokršpaněl,jindy alespoň došlo k vytvoření odlišného typu...kníračů,akit inu,kolií a mnoha dalších.

Ale to není zdaleka všechno.Kdyby neexistovaly psí výstavy,kde by si chovatelé vybírali chovné partnery pro svá zvířata?Jak by věděli,od kterého chovatele si mají koupit štěně na osvěžení krve?Jakým způsobem by se mohli přesvědčit o kvalitě svých odchovů a tedy o správnosti nastolené chovatelské cesty ?

Jak vidět,psí výstavy zdaleka nejsou tak samoúčelné,jak tvrdí někteří škarohlídi.Pokud se nám líbí,že existuje takové množství krásných a různorodých psích plemen,pak bychom měli vzít na vědomí,že velkou zásluhu na tom mají právě ony. 

Neméně důležitá je i propagační a osvětová role psích výstav.Nikde nemá veřejnost lepší příležitost setkat se s jednotlivými plemeny v takové pestrosti a počtu jako právě zde.Navíc se zde můžete na vlastní oči přesvědčit,že psi dovedou být nejen krásní,ale také vzorně čistí,dokonale upravení a naprosto snášenliví.Případy pokousání člověka psem či vážné rvačky na kynologických přehlídkách jsou navzdory obrovské koncentraci psů zcela výjimečně.Nikde také nemá obyčejný milovník psů tak jedinečnou příležitost promluvit si s chovateli,navázat kontakty,položit otázky,na které mu dosud nedokázala odpovědět žádná kynologická přírůčka.Ne nadarmo bývají výstavy nazývány „školami praktické kynologie“.

Jestliže v ráji nejsou psi,potom chci po smrti jít tam,kam odešli oni.

Vsevjednom.cz

 

Novinky